VIKTIGE INFORMASJONER

1. Levering

 

1.1 Leveringstid

Produkter leveres 4-5 arbeidsuker etter registrert betaling i Norge, med mindre annet er avtalt. Avhengig av hvor sendingen sendes, vil leveringen ta ytterligere 7-14 dager.
Levering til Storbritannia og Nederland er 5-6 arbeidsuker. Produktet leveres til kunde innen forventet leveringstid. Estimert leveringsdato vil vises i sporingslinken. NB: TNT kan endre leveringsdato på sporingslinken dersom det er uforutsatte forsinkelser i Norge, uten å informere kunde. For større ordre kan det hende at Noremax ikke har kapasitet til å produsere alle produktene innen forventet leveringstid. Det samme vil gjelde leveringer fra ekstern leverandør.

1.2 Fraktkostnader

Fraktkostnad baseres i hovedsak på vekt og dimensjoner av produktene. De eksakte fraktkostnadene vil vises under bestilling. Vi gjør oppmerksom på at fraktkostnader inkluderer IKKE innbæring, produktet leveres kun til første dør.

NB: DB Schenker vil belaste kunde for å lagre sendingen til godset blir levert. De belaster for hver kalenderdag regnet fra dagen sendingen ikke blir levert, dersom det ikke skyldes fraktselskapet. Hvis kunde ikke kontakter fraktselskapet, vil kostnadene for hver dag pakken lagres lagt til kundens regning.
TNT/Fedex – Hvis kunde ikke er hjemme på leveringsdato, vil sendingen automatisk bli lagt til levering dagen etter (dersom kunde har bedt om annet). Hvis andre forsøk av levering feiler vil sendingen gå tilbake til TNT/Fedex depot og holder der maksimum 5 dager. Etter dette blir godset returnert til avsender. Dersom dette skjer vil kunde på nytt bli belastet for fraktkostnader.

1.3 Ved levering: SJEKK!

Etter å ha mottatt pakken, vennligst sjekk nøye etter synlige skader på forpakningen (ikke la en stresset sjåfør hindre deg i dette). Alle skader på pakken og/eller produktet må rapporteres til leverandør på stedet hvis mulig, og sendes på e-post til oss innen 48 timer etter levering. Skader må dokumenteres med bilder, både med og uten forpakning, og sendes til oss.

1.4 Forsinkelse av levering

Hvis forsinkelse eller manglende overholdelse av våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene skyldes årsaker utenfor vår kontroll, er vi ikke ansvarlige for en slik forsinkelse eller feil. Vi aksepterer ikke ansvar for eventuelle følgeskader av fortjeneste eller indirekte tap. Du bør derfor ikke bestille installasjon av varene før du har mottatt dem og inspisert dem.

2. Betalingsmetoder

 

2.1 Norge

PayPal, Kredittkort, Bankoverføring

2.2 United Kingdom

PayPal, Credit Card (through paypal), Transfer

2.3 Nederland

IDEAL, Credit Card, Transfer

3. Retur av kjøpte produkter

 

3.1 Retur

Du har rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter å ha mottatt produktene, dersom produktene er i original befatning. Dette gjelder kun standardprodukter.

Ved tilbakebetaling er kjøperen ansvarlig for alle kostnader knyttet til returnering av varer. Dette vil trolig være mye dyrere enn fraktkostnadene som ble betalt for å få varene sendt til deg. Årsaken til dette er at en kjøp av individuell frakt er mye mer kostbart.

OBS! Dette gjelder ikke dersom produktet er spesialbestilt etter kundes ønske (på spesialmål).

Du kan ikke returnere varer dersom de har blitt produsert spesifikt til deg. Det betyr at alle produkter som er lakkert eller beiset er ikke refunderbare. Du kan kun returnere disse produktene hvis det er noe galt med de og du ikke kan bruke til de til beskrevet formål. Alle forandringer må gjøres innen 24 timer etter at ordren er lagt inn. Etter 24 timer er det ikke mulig å gjøre endringer i bestillingen.

4. Installasjon og vedlikehold

 

4.1 Herdeprosessen

Med tanke på at våre fronter er håndmalt, bør det tas spesielle hensyn under installasjon og vedlikehold av frontene. NB: Herdeprosessen kan ta opp til 4 uker. Malingens motstand mot riper er lavere inntil dette tidspunktet.

4.2 Reglene for korrekt bruk og vedlikehold av lakkerte fronter

Frontene bør kun vaskes med en myk, fuktig klut og med milde rengjøringsprodukter for malte overflater eller fortynnet ikke-alkoholholdig væske.

Tre-baserte materialer som MDF absorberer fukt på ubeskyttede overflater og kanter (f. Eks. Skadede områder). Før du bruker rengjørings- eller vedlikeholdsmidlet må du kontrollere at det ikke påvirker fargene og overflatekvaliteten på frontene.

Fjern matflekker med en gang ved å bruke en myk klut eller mikrofiberklut.

Fronter i nærhet av ovnen eller oppvaskmaskinen er spesielt utsatt for de skadelige effektene av høy temperatur og damp. Før du åpner døren til disse enhetene må du sørge for at bake- eller vaskeprogrammet er fullført. Det er trygt å vente 15 minutter før du åpner døren.
Sørg for at frontene ikke er utsatt for direkte, sterkt halogenlys da den shøye temperaturen utgitt av filamentet kan skade lakken på fronten.

5. Klage på skadede varer

 

5.1 Hvordan sende inn en klage

Alle klager må sendes inn på e-post. Dersom produktet bles kadet under montering eller under rengjøring vil ikke klagen bli akseptert.
Norge: info@noremax.com England: eve@noremax.com Nederland: nederland@noremax.com
Vi vil ta vurdering av klagen og kontakte deg.

5.2 Dokumentere skader

Bilder bør tas i naturlig lys, under 2 meter fra objektet og vise alle mulig skadede sider. Bildet bør vise hele fronten og tas på både framside og bakside. Du må også ta et bilde av den skadede forpakningen før du fjerner emballasjen, dette kreves av fraktselskapet. Klagen må sendes inn til oss innen 48 timer og synlige skader bør meldes fra om ved levering.

5.3 Manglende eller tapt levering

Dersom klagen gjelder tapt vare eller forsinkelse av levering fra fraktselskapet, vennligst kontakt DB Schenker eller TNT (avhengig av hvilket selskap som ble brukt til frakt).

Vennligst informer Noremax dersom forsinelsen er på mer enn 7 arbeidsdager.
Vi holdes ikke ansvarlig for montøravgift eller andre fagpersoners gebyrer på grunn av forsinkede, skadede eller tapte leveranser. Vi er ikke ansvarlige for tapte fortjenester på grunn av sen, feilaktig eller tapt levering.
OBS! Fraktselskapet leverer produktene til huset så nærme som mulig og så lenge veien er farbar. Produktene leveres kun til første dør.

Dersom forsendelsen er forsinket, vennligst kontakt fraktselskapet direkte:
TNT / Fedex Customer support number: 810 00 810
DB Schenker customer service: +47 22 72 75 00

5.4 Manglende eller tapt levering

Hvis leverte fronter har blitt skadet, er Noremax pliktet til å levere nye produkter eller reparere de ødelagte. På dette stadiet kan ikke kunde trekke seg/heve kjøpet, eller kreve refundering. Vi aksepterer ikke ansvar for eventuelle følgeskader av fortjeneste eller indirekte tap. Du bør derfor ikke avtale montering av fronter før du har mottatt og undersøkt dem.

6. Garanti

 

6.1 Garantirett

Alle produkter er dekket av garanti. For produkter som ikke er produsert av Noremax gjelder produsentens vilkår for garanti. I alle tilfeller gjelder leverandøren Noremax sin garanti for varer fra eksterne leverandører. I henhold til kjøpsloven har du rett til 2 års garanti for alle våre produkter. For at garantien skal være gyldig må det fremlegges kjøpsbevis som dokumenterer at produktet ble kjøpt fra Noremax. Garantien dekker ikke produkter som har blitt lagret, montert eller brukt feil. I tillegg til dette gjelder ikke garantien dersom det er blitt gjort forandringer på produktet, hvis produktet har blitt misbrukt eller hvis produktet har blitt vasket i strid mot vedlikeholdsanvisningen.
OBS!: Garantivilkårene følger installasjon- og vedlikeholdsanvisningen for de kjøpte produktene. Se delen om INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD.

Garantien dekker heller ikke normal bruk, hakk og skader som er påført bevisst eller ved uhell. Garantien gjelder ikke dersom produktet har vært plassert utendørs eller i et fuktig miljø (som f.eks. baderom).

Vi kan ikke garantere at fargen vil være helt eksakt lik opprinnelige produkt.

7. Lov og Jurisdiksjon

 

Denne juridiske merknaden skal styres av og tolkes i samsvar med Norsk lov. Enhver uoverensstemmelse som oppstår i forbindelse med denne juridiske merknaden er underlagt eksklusiv jurisdiksjon for Norge.

VILKÅR OG BETINGELSER

 

Nettbutikken www.noremax.com sikrer forbrukerrettigheter. Forbrukeren kan ikke fravike rettighetene han har gjennom forbrukerloven. Bestemmelser av kontrakter som er mindre gunstige for forbrukeren enn bestemmelsene i forbrukerloven er ugyldige, og bestemmelsene i forbrukerloven gjelder i stedet. Bestemmelsene i disse forskriftene er derfor ikke til hensikt for å utelukke eller begrense forbrukerrettigheter som er gitt til dem under obligatoriske bestemmelser, og enhver tvil bør tolkes til fordel for forbrukeren. Ved eventuell manglende overholdelse av bestemmelsene i disse forskriftene med overnevnte bestemmelser, prioriteres disse bestemmelsene og er pålagt å anvendes.

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Nettbutikken som finnes tilgjengelig på internettadressen www.noremax.com (som “Nettbutikk”) drives av et aksjeselskap NOREMAX AS registrert i Brønnøysundregisteret, med adresse: Sofies gate 11, 0170 Oslo, organisasjonsnummer: 996 808 289, e-postadresse: info@noremax.com (heretter referert til som «tjenesteleverandør» eller «administrator»)

1.2. Disse forskriftene er rettet mot både forbrukere og entreprenører som bruker nettbutikken, med mindre forskriftene fastsetter annet, og er kun rettet mot forbrukere eller entreprenører.

1.3. Lederen av personopplysninger som behandles I nettbutikken I forbindelse med gjennomføring av bestemmelsene I disse forskriftene er selgeren. Personopplysninger behandles for formål innenfor rammen og på grunnlag av prinsippene og prinsippene som er angitt I personvernreglene som er publisert på nettsiden til nettbutikken (heretter «Personvernregler»). Personvernreglene inneholder I hovedsak regler for behandling av personopplysninger av administratoren I nettbutikken, inkludert prinsippene, målene og omfanget av behandlingen av personopplysninger og rettighetene til de involverte, samt informasjon om bruk av informasjonskapsler og analytiske instrumenter. Bruken av nettbutikken, inkludert kjøp, er frivillig. Med hensyn til håndtering av personopplysninger av brukeren av nettbutikken, er tjenesten eller klienten frivillig, underlagt unntakene I personvernreglene.

1.4. Definisjoner:

1.4.1. VIRKEDAG – én dag fra Mandag til Fredag, unntatt helligdager.

1.4.2. REGISTRERINGSSKJEMA – et skjema som er tilgjengelig I nettbutikken som du kan bruke for å opprette en konto.

1.4.3. ORDRESKJEMA – Elektronisk tjeneste, et interaktivt skjema som er tilgjengelig I nettbutikken som gjør det mulig å legge inn en ordre, i hovedsak ved å legge til produkter I den elektroniske handlekurven og fastsetter vilkårene I salgsavtalen, inkludert leverings- og betalingsmåter.
KUNDE – (1) en fysisk person med full myndighet, og I de tilfeller som er gitt av den generelt anvendelige som en fysisk person som styrer den juridiske jurisdiksjonen; (2) juridisk person; eller (3) en organisasjonsenhet uten juridisk personlighet som gir juridisk kapasitet til juridisk kapasitet; – som har inngått eller har til hensikt å inngå en kjøpsavtale med selgeren.

1.4.4. Civil Code – Civil Code Law of 23 April 1964 (OJ 1964 No. 16, item 93, as amended..).

1.4.5. KONTO – en elektronisk tjeneste, angitt av et individuelt navn (brukernavn) og passord av klientens sett av ressurser I IT-systemleverandøren, hvilke data som er samlet og definert av tjenesteinformasjonen som er levert av kundeordrer I butikken.

1.4.6. NYHETSBREV – elektronisk tjeneste, elektronisk distribueringstjeneste fra tjenesteleverandør via e-post, som alle mottagende brukere automatisk mottar av leverandøren, gjentatt innhold etter utgaver av nyhetsbrevet med informasjon om produkter, nyheter og kampanjer I nettbutikken.

1.4.7. PRODUKT – tilgjengelig I nettbutikken for det flyttbare objektet I kjøpsavtalen mellom kunden og forhandleren.

1.4.8. KRAV– disse reglene er I nettbutikken.

1.4.9. NETTBUTIKK – nettbutikken til tjenesteleverandøren som er tilgjengelig på www.noremax.com

1.4.10. SELGER; Tjenesteleverandør – Et aksjeselskap NOREMAX AS som er registrert I Brønnøysundregisteret, adresse: Sofies gate 11, 0170 Oslo, organisasjonsnummer: 996 808 289, e-post: info@noremax.com (heretter “tjenesteleverandør” eller “administrator”).

1.4.11. SALGSAVTALE – en kontrakt inngått for salg av produktet eller inngått mellom kunde og selger via nettbutikken.

1.4.12. ELEKTRONISK TJENESTE – en tjeneste levert elektronisk av tjenesteleverandøren til kunde via nettbutikken.

1.4.13. Tjenestemottaker – (1) en fysisk person med full myndighet, og I tilfeller som er gitt av den generelt anvendelige som en fysisk person med begrenset juridisk kapasitet; (2) juridisk person; eller (3) en organisasjonsenhet uten juridisk personlighet som gir juridisk kapasitet; – bruker den elektroniske tjenesten eller planlegger å bruke den.

1.4.14. FORBRUKTERRETTIGHETER ACT, ACT – (.. OJ 2014 pos. 827, as amended) Law of 30 May 2014. Consumer rights

1.4.15. ORDRE – erklæring om bestillingsskjema direkte til salgsavtale som tilbys med selger og for intensjon.

2. ELEKTRONISKE TJENESTER I NETTBUTIKK

2.1. Følgende elektroniske tjenester er tilgjengelige I nettbutikken: konto, ordreskjema og nyhetsbrev.

2.1.1. Konto – bruk av konto er mulig etter tre påfølgende steg av kunden – (1) fylle ut registreringsskjema, (2) klikke på “opprette konto” og (3) en bekreftelse av samtykke til å åpne konto ved å klikke på bekreftelseslink som automatisk blir sent til oppgitt elektronisk e-postadresse. Registreringsskjemaet krever følgende informasjon til tjenestemottaker: Navn / firmanavn, Adresse (Gate, husnr/leilighetnr, postnr, by, land), e-postadresse. Elektronisk, tlfnr. og passord. I tilfeller der kunde ikke er forbruker, er det også nødvendig å oppgi firmanavn og organisasjonsnummer.

2.1.1.1. Den elektroniske kontoen tilbys uten kostnader på ubegrenset tid. Kunden har valget, til hvilket som helst tidspunkt og årsak, til å slette kontoen ved å sende en forespørsel til den aktuelle tjenesteleverandøren, i dette tilfellet via e-post til: info@noremax.com eller skriftlig til følgende adresse: Sofies gate 11, 0170 Oslo.

2.1.2. Ordreskjema – bruken av ordreskjema starter når kunde har lagt til det første produktet I den elektroniske handlekurven i nettbutikken. Innsending av ordre etter utførelse av kunde, inkluderer de to følgende stegene – (1) etter å ha fullført ordreskjemaet og (2) klikk på “Bekreft kjøpet” I nettbutikken etter å ha fullført ordreskjemaet på dette punktet, det er mulighet for selvmodifikasjon av inngangsdataene (inkludert bestillingen må angis på grunnlag av viste meldinger og informasjon tilgjengelig på nettstedet til nettbutikken). På ordreskjemaet er det nødvendig å oppgi nettbutikken med følgende kundedetaljer: Navn / firmanavn, adresse (gate, husnr./leilighetnr., postnr, by, land), e-postadresse, tlfnr. og informasjon vedrørende kjøpsavtale, produkt(er), antall produkt(er), sted og form for levering av produkt(er), betalingsmetode. I tilfeller der kunde ikke er forbruker, er det også nødvendig å oppgi firmanavn og organisasjonsnummer.

2.1.2.1. Tjenesten med det elektroniske ordreskjema er kostnadsfri, utføres kun en gang og avsluttes når ordren er plassert via denne tjenesten eller når ordren ikke lenger er plassert under ordre på ordresiden.

2.1.3. Nyhetsbrev – bruk av nyhetsbrev tar finner sted etter e-postadressen er notert på “Nyhetsbrev” knappen som er synlig på nettstedet til nettbutikken, til hvilke ytterligere utgaver av nyhetsbrevet skal sendes og klikk på «Abonner» avkryssingsboksen. Kunden kan abonnere på nyhetsbrev ved å huke av på boksen når kontoen opprettes. Når kontoen har blitt opprettet vil kunde abonnere på nyhetsbrevet.

2.1.3.1. Den elektroniske tjenesten med nyhetsbrev er kostnadsfri på ubegrenset tid. Tjenestemottakeren har muligheten til å melde seg nyhetsbrevet på hvilket som helst tidspunkt og uten begrunnelse ved å sende en relevant forespørsel til tjenesteleverandøren, spesifikt via e-post til følgende adresse: info@noremax.com eller skriftlig til: Sofies gate 11, 0170 Oslo.

2.2. Tekniske krav som kreves for å kommunisere med IT-systemet som brukes av tjenesteleverandøren: (1) en datamaskin, bærbar datamaskin eller annen multimedieenhet med tilgang til internett; (2) tilgang til elektronisk post; (3) Nettleser: Mozilla Firefox versjon 17.0 og nyere eller Internet Explorer versjon 10.0 og nyere, Opera versjon 12.0 og nyere, Google Chrome versjon 23.0 og nyere, Safari versjon 5.0 og nyere, Microsoft Edge versjon 25.10586.0.0 og nyere; (4) anbefalt minimum skjermoppløsning: 1024×768; (5) aktivere informasjonskapsler og JavaScript-støtte i nettleseren.

2.3. Tjenestebrukeren er forpliktet til å bruke nettbutikken på en måte som overholder loven og god moral med respekt for personvern og opphavsrett og immaterielle rettigheter hos tjenesteleverandøren og tredjepart. Mottakeren må skrive inn data som samsvarer med den aktuelle statusen. Det er forbudt for mottakeren å utgi ulovlig innhold.

3. BETINGELSER FOR KONKLUSJON AV SALGSAVTALE

3.1. Betingelser for salgsavtale mellom kunde og selger finner sted etter at kunde har lagt inn en ordre ved å ta i bruk ordreskjemaet i nettbutikken, i samsvar med punkt 2.1.2 i forskriftene.

3.2. Produktprisen som vises på nettsiden til nettbutikken er oppgitt i Norske Kroner og inkluderer mva. Med en totalpris inkludert mva på produktet som er gjenstand for bestillingen, samt leveringskostnadene (inkludert kostnader for transport, levering og posttjenester) og andre kostnader, og hvis du kan bestemme summen av disse kostnadene – forpliktelsen til å betale for dem vil kunde bli varslet om på sidene i nettbutikken ved bestilling, blant annet når kunden ønsker å være bundet av salgsavtalen.

3.3. Prosedyren for konklusjon av salgsavtale i nettbutikken ved bruk av ordreskjema.

3.3.1. Konklusjon av salgsavtalen mellom kunde og selger finner sted etter at kunde har lagt inn en ordre i nettbutikken, i samsvar med punkt 2.1.2 I forskriftene.

3.3.2. Etter at ordre er lagt inn, vil selger bekrefte og aksepterer samtidig utførelse av bestillingen. Bekreftelse av mottatt bestilling og godkjenning for gjennomføring skjer ved at selgeren sender relevant e-post til kunden som er spesifisert når ordre er lagt inn, som minst erklærer selgers bekreftelse av ordren og inneholder tilgang til realisering og bekreftelse av kjøpsavtalen. Etter at kunden har mottatt ovennevnte e-post, vil en salgsavtale oppstå mellom kunde og selger.

Confirmation of receipt of the Order and its approval for implementation by sending the seller the client relevant email to the client specified when placing orders, which at least a statement Sellers receipt of the order and contains the admission to the realization and the confirmation of the Purchase Agreement. After the Customer has received the above e-mail, a Sales Agreement is concluded between the Customer and the Seller.

3.4. Konsolidering, sikkerhet og kundefremstillende kjøpsavtale skjer gjennom (1) bestemmelsen av disse forskriftene angående nettbutikken, og (2) sender kunden en e-post i punkt 3.3.2. forskrifter. Innholdet i salgsavtalen er også registrert og sikret i IT-systemet til selgerens nettbutikk.

4. METODER OG BETALINGSVILKÅR FOR PRODUKTET

4.1. Selgeren tilbyr kunden følgende betalingsmetoder under salgsavtalen:

4.1.1. Betaling gjennom bankoverføring til selgers bankkonto.

4.1.2. Elektronisk betaling og kredittkort via PayPal.com tjenesten – alle gjeldende betalingsmetoder er spesifisert på nettbutikkens fane med informasjon vedrørende betalingsmetoder og på nettsiden www.paypal.com/no

4.1.2.1. Avregning av transaksjoner med elektroniske betalinger og betalingskort utføres I henhold til kundens valg via paypal.com. Tjenesten til elektroniske betalinger og betalingskort er gitt av:

4.1.2.1.1. PayPal.com – PayPal (Europe) S.a.r. & Cie, S.C.A., 4th floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

4.1.2.1.2. Ideal – Nederland

4.1.2.1.3. Visa / Mastercard – alle land

4.2. Betalingsforfall:

4.2.1. Hvis kunden velger betaling via bankoverføring elektronisk betaling eller betaling med kredittkort, er kunden pliktig til å betale innen 7 kalenderdager fra datoen for salgsavtalen.

5. KOSTNADER, METODER OG LEVERINGSTID AV PRODUKTET

5.1. Levering av produkter er tilgjengelig på Europas territorium.

5.2. Levering av produktet til kunde gjelder med mindre salgsavtalen tilsier noe annet. Levering av produktet (inkludert kostnader for transport, levering og postbudtjeneste) er fastsatt i nettbutikkens nettside til kunden under informasjonsfanen med hensyn til leveringskostnader og under ordreplasseringen, inkludert når kunden ønsker å være bundet til salgsavtalen.

5.3. Selgeren tilbyr til kunde følgende metoder for levering av produktet:

5.3.1. Postpakke.

5.3.2. Fraktforsendelse.

5.4. Leveringstiden til kundens produkt er 6 uker I England og Nederland, og 5 uker I Norge, med mindre en kortere periode er indikert I beskrivelsen av produktet når ordren blir lagt inn. Startdatoen av leveringstiden til kundens produkt blir beregnet fra følgende:

5.4.1. Hvis kunde velger betalingsmetode via bankoverføring, elektronisk betaling eller betalingskort – fra datoen det er registrert innkommende på selgers konto.

6. KLAGE PÅ PRODUKT/SKADE UNDER FRAKT

6.1. Selgeren er pålagt å levere et produkt til kunden uten defekter.

6.2. Klagen kan sendes inn av kunde, for eksempel I elektronisk skjema via e-post til følgende adresser:
Norge: info@noremax.com;
England: eve@noremax.com;
Nederland: nederland@noremax.com;

6.3. Det anbefales at kunde legger til i beskrivelsen av klagen: (1) informasjonen og omstendighetene relatert til klageemnet, særlig typen og datoen til defektens forekomst; (2) send en forespørsel om å ta produktet I samsvar med salgsavtalen eller en erklæring om prisreduksjon eller kansellering av salgsavtalen; og (3) kontaktinformasjon til den som sender inn klagen – dette vil forenkle og fremskynde håndteringen av klagen fra selgerens parti. Kravene som er angitt I forrige setning er kun I form av anbefalinger og vil ikke påvirke effektiviteten av klagen som er sendt inn uten den anbefalte beskrivelsen av klagen.

6.4. Selgeren vil umiddelbart registrere kundens klage, senest innen 14 kalenderdager etter datoen klagen ble sendt inn. Hvis kunden som har bedt forbrukeren om å bytte varer, rette feilen eller avgjøre prisreduksjon, beløpet som prisen reduseres til, og selgeren ikke svarer på denne forespørselen innen 14 kalenderdager, antas det at forespørselen anses som berettiget.

6.5. Kunden som utøver rettighetene under garantien er pålagt å levere de defekte produktene til følgende adresse: Sofies gate 11, 0170.

6.6. Kunden er pålagt å undersøke produktene ved mottak av ordren. Transportskader rapporteres av kunde til fraktselskap og Noremax samme dag som mottak av leveringen finner sted. Transportskader som ikke ble oppdaget eller ikke kunne blitt oppdaget under levering må rapporteres snarest som klage, under alle omstendigheter innen syv (7) dager etter mottakelse av varer. En sådan klage inneholder ordrenummer, bilder av forpakningen og produktet, beskrivelse av produktet og sendes på e-post til:
Norge: info@noremax.com
England: eve@noremax.com
Nederland: netherlands@noremax.com

Dersom kunden ikke rapporterer inn klage om transportskade innen den fastsatte perioden, mister kunden rett til kompensasjon for transportskade.

7. RETT TIL Å TREKKE SEG FRA AVTALEN
(FOR SALGSAVTALER LUKKET FRA 25 DESEMBER 2014)

7.1. En forbruker som har avstandskontrakt kan tilbakekalles innen 14 kalenderdager uten å oppgi årsak og uten kostnad. Viktig: Dette gjelder ikke når et element er opprettet i henhold til spesifikke instruksjoner. Vær oppmerksom på at i tilfellet ved returforsendelse er kjøperen ansvarlig for alle kostnader knyttet til returforsendelsen. Dette er betydelig dyrere enn fraktkostnadene du har betalt for å få varene levert hjem. Dette skyldes at kjøpet av individuelle frakttjenester er mye dyrere enn for de som kjøper store volumer frakt. Produktet skal være godt pakket og returnert i samme emballasje med tilsvarende kvalitet. Vær oppmerksom på at kjøperen er ansvarlig for at produktet er pakket godt nok for å sikre at det ikke blir skadet under frakt.

7.2. Forbrukeren er ansvarlig for at avskrivningen av produktet som følge av bruken på en måte som går utover det som er nødvendig for å bestemme typen, egenskapene og driften av produktet.

7.3. Mulige kostnader knyttet til forbrukerens tilbaketrekking av kontrakten, som forbruker er forpliktet å gjøre:

7.3.1. Hvis forbruker har valgt metoden for levering av produktet annet enn den billigste standardleveringsmetoden tilgjengelig i nettbutikken, er ikke selgeren forpliktet å refundere tilleggskostnadene som blir påført selgeren.

7.3.2. Forbrukeren dekker direktekostnaden til returnering av produktet.

7.3.3. I tilfelle at et produkt er en tjeneste hvis ytelse begynte – når forbrukeren blir bedt om det – før slutten av tilbaketrekningsperioden har forbrukeren rett til å forlate kontrakten etter at en slik anmodning er forpliktet til å betale for tjenestene som ble gitt til opptaket. Betalingsbeløpet beregnes I forhold til omfanget av tjenesten som tilbys, og tar hensyn til prisen eller refusjonen som avtalt I kontrakten. Hvis prisen eller refusjonen er overdrevet, er grunnlaget for beregning av dette beløpet markedsverdien av tjenesten som tilbys.

8. BESTEMMELSER VEDRØRENDE ENTREPRENØRER

8.1. Denne delen av forskriftene og bestemmelsene det inneholder gjelder kun kunder og tjenestebrukere som ikke er forbrukere.

8.2. Selgeren har retten til å trekke seg fra salgsavtalen som er bestemt med kunden som ikke er forbruker innen 14 kalenderdager fra dagen det ble bestemt. Tilbaketrekking fra salgsavtalen kan I dette tilfellet finne sted uten å oppgi årsak og gir ikke rett til erstatningskrav mot selgeren fra kunden som ikke er forbruker.

8.3. I tilfellet der kunde ikke er forbruker, har selgeren retten til å begrense de tilgjengelige betalingsmetodene, som at de må forhåndsbetale, hele eller deler av summen, uavhengig av kundens betalingsmetode og hva som er fastsatt i salgsavtalen.

8.4. Med publiseringen fra selgeren for å overføre produktbæreren til kunden, som ikke er fordelaktig forbruker og belastningene knyttet til produktet og risikoen for tap eller skade på produktet. I dette tilfellet er ikke selgeren ansvarlig for skade, tap eller skade som følge av godkjenning av produktet for transport til utgivelsen av kunden og for forsinkelse i transporten av forsendelsen.

8.5. Ved transportørsending av produktet til kunde som ikke er forbruker, er det forpliktet å undersøke forsendelsen i tide og på den måte som er vedtatt for overføringer av denne typen. Hvis vedkommende konstaterer at det har vært tap eller skade på produktet under transport, er vedkommende forpliktet å gjøre alle nødvendige tiltak for å fastslå transportørens ansvar.

8.6. Ansvaret til tjenesteleverandøren / selgerens forhold til kunden / kunde som ikke er forbruker, uavhengig av det juridiske grunnlaget, er begrenset – både I et enkelt krav og for hvilke som helst krav totalt sett – beløpet av den betalte prisen og kostnader av leveransen med hensyn til salgsavtalen, men ikke mer enn opp til titusen kroner. Tjenesteleverandøren / selgeren er ansvarlig I forhold til kunden / kunden som ikke bare er ansvarlig for vanlig skade ved avtalens inngåelse og ikke er ansvarlig for tapte fordeler med hensyn til tjenestemottaker / kunde som ikke er forbruker.

8.7. Uenigheter mellom forhandleren / tjenesteleverandøren og kunden / ikke-forbrukeren til kunden vil bli sendt til det kompetente rettsstedet for selgeren / tjenesteleverandøren.

9. ENDELIGE BESTEMMELSER

9.1. Avtaler inngått via nettbutikken inngås I Norge.

9.2. Endring av forskrifter:

9.2.1. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å gjøre viktige endringer i forskriften, det vil si: endringer i loven; endringer i betalings- og leveringsmetoder – i den grad disse endringene påvirker gjennomføringen av bestemmelsene i disse forskriftene.

9.2.2. I konklusjonen på grunnlag av disse forskriftene, inngår avtaler av annen type enn den løpende ordren (f. eks. Kjøpsavtale.) Endringer i regelverket påvirker ikke på noen måte rettighetene som er anskaffet kundene / kunder som er forbrukere før innføringen av endringene i forskriftene ikrafttreder, særlig endringene i forskriftene vil ikke ha innvirkning på ordre som allerede er lagt inn og salgsavtaler som er inngått eller utført.

9.3. Disse forskriftene utelukker ikke gjeldende bestemmelser i landet der forbrukeren har sitt vanlige oppholdssted, og som inngår kontrakten med tjenesteleverandør / selger, som ikke kan utelukkes kontraktmessig. I dette tilfellet garanterer tjenesteleverandøren / selgeren forbrukervern som er gitt til ham på grunnlag av regler som ikke kan utelukkes kontraktmessig.

NOREMAX AS
Sofies gate 11, 0170 Oslo
noremax.com
info@noremax.com
eve@noremax.com
nederland@noremax.com

Updating…
  • Du har ingen produkter i handlekurven.
Get 85% OFF on all our selected products
Get a Shocking Discount!
Check it out
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Check it out
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Subscribe Now