BELANGRIJKE INFORMATIE

1. LEVERING

 

1.1 Levertijd

De leveringstermijn van het Product aan de Klant is maximaal 10-12 weken + levertijd (Nederland). Sommige producten hebben een langere levertijd:
Linoleum – 10-12 weken + levertijd
Classic Max – 10-12 weken + levertijd
Mesh Classic Max – 10-12 weken + levertijd,
tenzij een kortere periode is aangegeven in de beschrijving van het Product of bij het plaatsen van de Bestelling.
Het product wordt binnen de verwachte levertijd bij de klant afgeleverd. Ter informatie wordt de geschatte leverdatum weergegeven in de bestellink. Voor grote bestellingen is het mogelijk dat Noremax niet altijd alle producten binnen de verwachte levertijd kan produceren. Hetzelfde kan gelden voor leveringen van externe leveranciers.

1.2 Verzendkosten

De verzendkosten zijn voornamelijk afhankelijk van het gewicht en de afmetingen van de producten. De exacte verzendkosten worden weergegeven bij het plaatsen van de bestelling.
Opmerking: Indien uw levering onbestelbaar is kan de transporteur kosten in rekening brengen voor het opslaan van de goederen totdat deze zijn afgeleverd.
Ze brengen kosten in rekening voor elke kalenderdag vanaf de datum waarop ze niet konden leveren als de fout niet door het transportbedrijf is veroorzaakt.
Als de klant geen contact opneemt met het transportbedrijf, worden de kosten van de dagopslag toegevoegd aan het account van de klant.
TNT / Fedex – Als de klant niet binnen de opgegeven levertijd thuis is, keert de zending de volgende dag automatisch terug voor levering (tenzij de klant anders informeert).
Als de tweede poging mislukt, wordt de zending van de klant teruggestuurd naar het magazijn van de stransporteur en daar maximaal 5 dagen bewaard. Daarna worden de goederen teruggestuurd naar Noorwegen. Als dit gebeurt, moet de klant de verzendkosten opnieuw betalen.

1.3 Bij aflevering:

Controleer na ontvangst van het pakket zorgvuldig of de verpakking is beschadigd op zichtbare gebreken (laat een ongeduldige chauffeur dit niet verhinderen). Eventuele schade aan de verpakking en / of het product moet indien mogelijk ter plaatse en binnen 48 uur na levering aan de transporteur worden gemeld. Schade moet worden gedocumenteerd met foto’s, zowel met als zonder verpakking, en naar ons worden verzonden.

1.4 Vertraging van levering

Als enige vertraging of niet-naleving van onze verplichtingen onder deze voorwaarden het gevolg is van een reden buiten onze redelijke controle, zijn wij niet verantwoordelijk voor dergelijke vertraging of mislukking

2. BETAALMOGELIJKHEDEN

 

2.1 Betalingen Nederland

Betaling kan middels IDEAL, of bankoverschrijving.

3. RETOUR VAN GEKOCHTE PRODUCTEN

U heeft het recht om uw aankoop binnen 14 dagen na ontvangst van de producten in te trekken, op voorwaarde dat deze zich nog in de originele staat bevindt. Dit geldt alleen voor standaardproducten.

In het geval van een terugbetaling is de koper verantwoordelijk voor alle kosten in verband met retourzending. Het zal waarschijnlijk veel duurder zijn dan de verzendkosten voor het importeren van goederen bij u thuis. Dit komt omdat de aankoop van individueel vrachtvervoer veel duurder is.
Let op! Dit is niet van toepassing als het item is gemaakt in overeenstemming met specifieke instructies, dit geldt voor alle geverfde elementen. U kunt geen producten retourneren als het product speciaal voor u is besteld. Dit betekent dat producten die zijn geverfd of gekleurd, niet worden gerestitueerd. U kunt deze producten alleen retourneren als er iets mis mee is en u kunt ze niet gebruiken voor het beschreven doel. Eventuele wijzigingen moeten binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling worden aangebracht. Na 24 uur zijn geen wijzigingen meer mogelijk.

4. INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

 

4.1 Het proces van het uitharden van verf

Vanwege het feit dat onze fronten met de hand zijn gespoten, moet speciale aandacht worden besteed tijdens de installatie en het onderhoud van de fronten. OPMERKING: Het uithardingsproces op onze fronten kan tot 4 weken duren. De weerstand van de verf tegen krassen is op dit moment lager.

4.2 De regels voor correct gebruik en verzorging van gelakte fronten

De fronten mogen alleen worden gereinigd met zachte, licht vochtige doeken en met speciale reinigingsmiddelen voor geverfde oppervlakken of verdunde niet-alcoholische vloeistof.

Op hout gebaseerde materialen, inclusief MDF-platen, absorberen vocht op onbeschermde oppervlakken en randen (bijv. In mechanisch beschadigde gebieden). Controleer voordat u het reinigings- of onderhoudsmiddel gebruikt of dit de kleur en oppervlaktekwaliteit van de fronten beïnvloedt.
Verwijder voedselvlekken onmiddellijk met een zachte doek of een microvezeldoek.

Ondanks het feit dat onze fabriek lakken van topkwaliteit met UV-filters gebruiken, ondergaan gelakte fronten natuurlijke verouderingsprocessen. Ze kunnen niet langdurig worden blootgesteld aan sterke UV-stralen, omdat dit verkleuring kan veroorzaken.

5. KLACHTEN VOOR BESCHADIGDE PRODUCTEN

 

5.1 Klacht indienen

5.1 Klacht indienen
In geval u enige klachten ondervindt, stuur deze naar ons per e-mail. Een klacht wordt niet geaccepteerd als het product is beschadigd tijdens de montage of tijdens het reinigen.
Nederland: [email protected]
Wij zullen uw klachten in behandeling nemen en contact met u opnemen indien nodig.

5.2 Schade documenteren

Foto’s van beschadigde fronten en hun verpakking moeten worden gemaakt in natuurlijk licht, rekening houdend met elke beschadigde kant op een maximale afstand van 2 meter. Op de fotos moet zowel de hele voorkant als achterkant zichtbaar zijn. De klacht moet binnen 48 uur naar ons worden verzonden en direct zichtbare schade moet worden gemeld op het moment van levering op de leveringsbon die door de transporteur gevraagd wordt om te ondertekenen.

5.3 Het pakket ontbreekt of de levering is vertraagd

Neem contact op met de transporteur als de klacht betrekking heeft op het verlies van een pakket of een vertraging in de levering als gevolg van de fout van het transportbedrijf. Neem contact op met NOREMAX als uw pakket niet binnen een week geleverd is na de verwachte leveringsdatum.
Let op! Het transportbedrijf levert producten aan huis voor zover dit mogelijk is en de weg begaanbaar is. De goederen worden aan de eerste deur geleverd.
Neem in geval van late betaling rechtstreeks contact op met de leverancier.
Informeer Noremax ook over eventuele problemen.

5.4 Beschadigde producten

In geval van beschadigde fronten. Als de geleverde fronten zijn beschadigd, verbindt Noremax zich ertoe nieuwe producten te leveren of te repareren. De klant kan in dit stadium geen afstand nemen van de gekochte producten en heeft geen recht op enige terugbetaling. We raden ook aan om de producten grondig te inspecteren voordat ze worden gemonteerd of voorda u een montagebedrijf besteld. Noremax is in geen enkel geval verantwoordelijk voor montagekosten van de panelen of andere producten.
We raden ook aan dat de klant geen montagebedrijf besteld voordat zij de goederen ontvangen heeft en de kwaliteit van de producten grondig gecontroleerd heeft.

5.4.1. Onjuiste kleur
Indien de kleur van de producten niet juist is, bewaar de verpakking en monteer de producten niet. Deze producten zullen teruggestuurd moeten worden om opnieuw gespoten te worden.

5.5 Montage en kosten

Maak pas een afspraak met een montagebedrijf of timmerman  als de producten in goede orde ontvangen en gecontroleerd zijn. Controleer op schade, kleur van de producten, aantal ontvangen producten, afmetingen, etc. Wij staan niet garant voor gemaakte afspraken met montagebedrijven die door een vertraging in de productie of het transport niet door kunnen gaan. Als vertraging of niet-naleving van onze verplichtingen het gevolg is van een reden buiten onze controle (o.a. Covid-19, vertragingen aan de grens of andere oorzaken buiten onze controle), zijn wij niet verantwoordelijk voor een dergelijke vertraging.

Noremax dekt in geen enkel geval montagekosten van fronten, panelen en andere producten. Op producten die zijn geïnstalleerd, kan niet worden gereclameerd. Noremax vergoedt geen montage kosten voor gemaakte afspraken met enige monteurs.

6. GARANTIE

 

6.1 Recht op garantie

Alle geleverde producten vallen onder garantie. Voor goederen die niet door Noremax zijn vervaardigd, is de garantie van de fabrikant van het geleverde product van toepassing. Onder de aankoopwet hebt u recht op een garantie van 2 jaar op alle producten.

Om aanspraak te maken op de garantie, moet u een aankoopbewijs kunnen overleggen waaruit blijkt dat het product bij Noremax is gekocht.
De garantie geldt niet voor producten die ojuist zijn opgeslagen, gemonteerd of onjuist gebruikt zijn. Bovendien is de garantie niet van toepassing als er wijzigingen zijn aangebracht aan het product of als het product verkeerd is gebruikt of het product is schoongemaakt in strijd met de onderhoudsinstructies. LET OP: de garantievoorwaarde is om de installatie- en onderhoudsinstructies voor de gekochte producten na te leven. Zie het gedeelte INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES ”

Bovendien dekt de garantie niet de normale slijtage of schade veroorzaakt door impact of ongevallen. De garantie is ook niet van toepassing als het product bijvoorbeeld buiten in een vochtige omgeving is geplaatst.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op de website www.noremax.com (Online Store) zijn consumentenrechten van toepassing. De consument kan geen afstand doen van de rechten die hem zijn toegekend in de Consumer Rights Act. Bepalingen van contracten die minder gunstig zijn voor de consument dan de bepalingen van de Consumer Rights Act zijn ongeldig en in de plaats daarvan zijn de bepalingen van de Wet op de consumentenrechten van toepassing. Daarom zijn de bepalingen van dit Reglement niet bedoeld om eventuele consumentenrechten die hen krachtens dwingendrechtelijke bepalingen zijn verleend, uit te sluiten of te beperken, en eventuele twijfels dienen in het voordeel van de consument te worden uitgelegd. In het geval van een mogelijke niet-naleving van de bepalingen van deze voorschriften met de bovenstaande bepalingen, wordt voorrang gegeven aan deze bepalingen en moet deze worden toegepast.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. De online winkel te vinden onder op het internetadres www.noremax.com wordt gerund door een naamloze vennootschap (aksjeselskap`) NOREMAX AS, ingeschreven in het Noorse Register van Ondernemers (Brønnøysund Register Center), adres en woonplaats: Sofies gate 11, 0170 Oslo, registratienummer (Organisasjonsnummer) : 996 808 289, e-mail adres: [email protected] (hierna te noemen “service Provider” of “Administrator”).

1.2. Dit reglement is gericht op zowel consumenten als ondernemers tenzij de bepaling van dit reglement anders is bepaald.

1.3. De beheerder van persoonsgegevens die worden verwerkt in de Online Store in verband met de implementatie van de bepalingen van dit Reglement is de Verkoper. Persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden binnen het toepassingsgebied en op basis van de principes die zijn aangegeven in het privacybeleid dat op de website van de Online Store wordt gepubliceerd. De Privacy Policy bevat voornamelijk regels voor de verwerking van persoonsgegevens door de beheerder in de Online Shop, met inbegrip van de beginselen, doelstellingen en de reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen, evenals informatie over het gebruik van de Internet Shop cookies en analytische instrumenten. Het gebruik van de online winkel, inclusief het doen van aankopen, is vrijwillig. Eveneens met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens door de gebruiker van de Internet Store de Dienst of de cliënt vrijwillig is, met inachtneming van de in de privacy policy (sluiting van contractuele en statutaire verplichtingen Sellers) uitzonderingen.

1.4. definities:

1.4.1. WERKDAG – één dag van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

1.4.2. REGISTRATIEFORMULIER – een formulier beschikbaar in de online winkel waarmee u een account kunt aanmaken.

1.4.3. BESTELFORMULIER – Electronic Service, een interactieve vorm beschikbaar in de online winkel die het indienen van orders mogelijk maakt, met name door producten toe te voegen aan de elektronische winkelkar en de voorwaarden van de verkoop overeenkomst te bepalen, met inbegrip van de wijze van levering en betaling.

KLANT – (1) een natuurlijk persoon met volledige rechtsbevoegdheid, voorzien door de algemeen geldende wet als een natuurlijk persoon die de wettelijke bevoegdheid heeft; (2) rechtspersoon; of (3) een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die de wet verleent aan de handelingsbekwaamheid; – die een Koopovereenkomst met de Verkoper heeft gesloten of voornemens is te sluiten.

1.4.4. Burgerlijk Wetboek – BW Wet van 23 april 1964 (PB 1964 No. 16, pos 93, zoals gewijzigd..).

1.4.5. ACCOUNT – een elektronische dienst, door een individuele naam (gebruikersnaam) en wachtwoord gegeven door de Cliënt set van middelen in het IT-systeem van de Provider, welke gegevens worden verzameld en gedefinieerd door de door hem geplaatste Orders in de winkel.

1.4.6. NIEUWSBRIEF – elektronische dienstverlening, elektronische distributie service van de Service Provider via e-mail, waarmee alle gebruikers van de ontvangers automatisch de Aanbieder van terugkerende inhoud volgende edities van de nieuwsbrief met informatie over producten, nieuws en promoties in de Online Shop ontvangen.

1.4.7. PRODUCT – Een artikel verkrijgbaar in de Online Store welke onderdeel kan worden van de koopovereenkomst tussen de klant en de verkoper.

1.4.8. VOORSCHRIFTEN – deze voorschriften van de online winkel.

1.4.9. ONLINE STORE – de online winkel van de serviceprovider is beschikbaar op www.noremax.com.

1.4.10. VERKOPER; Service Provider – Een naamloze vennootschap (aksjeselskap`) NOREMAX AS ingeschreven in het Noorse Register van Ondernemers (Brønnøysund Register Center), adres en woonplaats: Sofies gate 11, 0170 Oslo, registratienummer (Organisasjonsnummer): 996 808 289, e-mail: info @ noremax .com (hierna “serviceprovider”, “verkoper” of “beheerder”).

1.4.11. SALESOVEREENKOMST – een productverkoopcontract gesloten of gesloten tussen de klant en de verkoper via de online winkel.

1.4.12. ELEKTRONISCHE SERVICE – een service die door de serviceprovider elektronisch wordt geleverd aan de klant via de online winkel.

1.4.13. Afnemer van de dienst – (1) een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in de gevallen voorzien door de algemeen geldende als een natuurlijk persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) rechtspersoon; of (3) een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die de wet verleent aan de handelingsbekwaamheid; – de elektronische service gebruiken of van plan zijn te gebruiken.

1.4.14. CONSUMENTENRECHTEN ACT, ACT – (.. PB 2014 pos 827, zoals gewijzigd) Wet van 30 mei 2014. Consumentenrechten

1.4.15. ORDER – Een door de klant ingevuld bestelformulier op de Online Storewelke bevestigd is door de klant.

2. ELEKTRONISCHE DIENSTEN IN DE ONLINE STORE

2.1. De volgende elektronische diensten zijn beschikbaar in de online winkel: account, bestelformulier en nieuwsbrief.

2.1.1. Account – het gebruik van de Rekening is mogelijk na een totaal van drie opeenvolgende stappen door de opdrachtgever – (1) het invullen van het registratieformulier, (2) klik op de “Create Account” en (3) een bevestiging van de bereidheid om accounts aan te maken door te klikken op de bevestigingslink automatisch verstuurd naar het elektronische postadres. Het inschrijfformulier is nodig om de volgende informatie te verstrekken door de afnemers van de dienst: naam / bedrijfsnaam, adres (straat, huisnummer / flat, postcode, woonplaats, land), e-mailadres.
elektronisch, contact telefoonnummer en wachtwoord. In het geval van klanten die geen consument zijn, is het ook noodzakelijk om de bedrijfsnaam en het belastingidentificatienummer te vermelden.

2.1.1.1. De Electronic Account-service wordt kosteloos voor onbepaalde tijd aangeboden. De Klant heeft de mogelijkheid, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, verwijderen van Accounts (Accounts van ontslag) door het sturen van een verzoek naar de juiste service providers, in het bijzonder via e-mail op: [email protected] of schriftelijk op het volgende adres: Sofies gate 11, 0170 Oslo.

2.1.2. Bestelformulier – het gebruik van het bestelformulier begint wanneer de klant het eerste product aan de elektronische mand in de online winkel heeft toegevoegd. Indiening van de orders na de uitvoering door de klant, met inbegrip van de volgende twee stappen – (1) na het invullen van het bestelformulier en (2) klik op de online winkel na het invullen van het bestelformulier de “Aankoop bevestigen” – op dit punt, is er de mogelijkheid van zelf-modificatie van de input data (inclusief de volgorde moet worden aangegeven aan de hand van weergegeven berichten en informatie die beschikbaar is op de website van de Online Store). Op het bestelformulier is noodzakelijk om de klant te voorzien van de volgende gegevens voor de klant: naam / bedrijfsnaam, adres (straat, huisnummer / flat, postcode, woonplaats, land), e-mailadres, telefoonnummer overdag en informatie met betrekking tot de Koopovereenkomst: Product (en), hoeveelheid Product (en), plaats en wijze van levering van het Product (en), wijze van betaling. In het geval van klanten die geen consument zijn, is het ook noodzakelijk om de bedrijfsnaam en het belastingidentificatienummer te vermelden.

2.1.2.1. De Elektronische Bestelformulier-service wordt kosteloos verstrekt en is eenmalig en eindigt wanneer de Bestelling via deze dienst wordt geplaatst of wanneer de Besteller niet langer de Bestelling via de Bestelling plaatst.

2.1.3. Nieuwsbrief – het gebruik van de Nieuwsbrief vindt plaats nadat het e-mailadres is vermeld op het tabblad “Nieuwsbrief” zichtbaar op de website van de Online Store, waarnaar verdere edities van de nieuwsbrief moeten worden verzonden en klik op het vak “Abonneren”. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door het juiste selectievakje aan te vinken bij het aanmaken van een account. Zodra de account is aangemaakt, is de klant geabonneerd op de nieuwsbrief.

2.1.3.1. De elektronische nieuwsbrief-service wordt kosteloos voor onbepaalde tijd aangeboden. De Service-ontvanger heeft de mogelijkheid om op elk gewenst moment en zonder opgave van reden af te melden bij de Nieuwsbrief (ontslag uit de Nieuwsbrief) door een relevant verzoek te richten aan de Service Provider, in het bijzonder via e-mail naar het volgende adres: [email protected] of schriftelijk aan: Sofies gate 11, 0170 Oslo.

2.2. Technische vereisten die nodig zijn om samen te werken met het ICT-systeem dat wordt gebruikt door de serviceprovider: (1) een computer, laptop of ander multimedia-apparaat met internettoegang; (2) toegang tot elektronische post; (3) Internetbrowser: Mozilla Firefox versie 17.0 en later of Internet Explorer versie 10.0 en hoger, Opera versie 12.0 en hoger, Google Chrome versie 23.0. en hoger, Safari versie 5.0 en hoger, Microsoft Edge versie 25.10586.0.0 en hoger; (4) aanbevolen minimale schermresolutie: 1024×768; (5) cookies en Javascript-ondersteuning inschakelen in de webbrowser.

2.3. De servicegebruiker is verplicht om de online winkel te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de wet en de goede zeden met respect voor persoonlijke rechten en auteursrechten en intellectuele eigendom van de serviceprovider en derden. De ontvanger is verplicht om gegevens in te voeren die overeenkomen met de werkelijke status. Het is de ontvanger verboden om onwettige inhoud te verstrekken.

3. VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN VERKOOPSOVEREENKOMST

3.1. De sluiting van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats nadat de klant een bestelling heeft geplaatst met behulp van het bestelformulier in de Online Store, in overeenstemming met punt. 2.1.2 van het Reglement.

3.2. De productprijs die wordt weergegeven op de website van de Online Store wordt vermeld in Euro’s en inclusief belastingen. Met een totale prijs inclusief belastingen van het product dat het onderwerp is van de Orde, alsmede de levering kosten (inclusief de kosten voor transport, levering en postdiensten), en andere kosten, en als je het bedrag van die kosten kan bepalen – de verplichting om ze te betalen, wordt de klant op de hoogte op de pagina’s voor online winkels bij het plaatsen van bestellingen, inclusief wanneer de klant wenst te worden gebonden aan de verkoopovereenkomst.

3.3. De procedure voor het sluiten van een verkoopovereenkomst in de Online Store is enkel het invullen en bevestigen van het bestelformulier.

3.3.1. Het sluiten van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats nadat de klant een bestelling in de online winkel heeft geplaatst in overeenstemming met het punt. 2.1.2 van het Reglement.

3.3.2. Na het plaatsen van de bestelling bevestigt de verkoper onmiddellijk de ontvangst en accepteert hij tegelijkertijd de bestelling voor uitvoering. Bevestiging van ontvangst van de Order en de goedkeuring ervan voor de uitvoering door het sturen van de verkoper de klant relevante e-mail naar de opgegeven (bij het plaatsen van bestellingen) e-mail van client, die op zijn minst een bevestiging ontvangt van de bestelling. Na ontvangst van de bovenstaande e-mail door de Klant komt er een Verkoopovereenkomst tot stand tussen de Klant en de Verkoper.

3.4. Consolidatie, de veiligheid en het maken van de klant gesloten Koopovereenkomst optreedt door (1) de bepaling van deze verordeningen betreffende de online winkel, en (2) stuurt de klant in punt een e-mail.
3.3.2. Regulations. De inhoud van de verkoopovereenkomst wordt bovendien vastgelegd en beveiligd in het IT-systeem van de online winkel van de verkoper.

4. METHODEN EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR HET PRODUCT

4.1. De Verkoper biedt de Klant de volgende betalingsmethoden onder de Verkoopovereenkomst:

4.1.1. Betaling per overschrijving op de bankrekening van de verkoper.

4.1.2. IDEAL

4.2. Betalingsdeadline:

4.2.1. Als de klant kiest voor betaling via overschrijving of IDEAL, is de klant verplicht om betaling te verrichten binnen 7 kalenderdagen na de datum van de verkoopovereenkomst.

5. KOSTEN, METHODEN EN TIJDSTIP VAN LEVERING VAN HET PRODUCT

5.1. Leveringen zijn enkel mogelijk binnen de Europese Unie.

5.2. De levering van het Product aan de Klant is verschuldigd na de bevestiging, tenzij de Verkoopovereenkomst anders bepaalt. De levering van het Product (inclusief kosten voor transport, levering en postdiensten) wordt op de Online Storeaan de Klant vermeld op het tabblad Informatie met betrekking tot bezorgkosten en tijdens de plaatsing van de bestelling, inclusief wanneer de Klant wenst te worden gebonden aan de Verkoopovereenkomst.

5.3. De Verkoper biedt de Klant de volgende methoden voor levering van het Product:

5.3.1. Postpakket.

5.3.2. Koerier verzending.

5.4. De leveringstermijn van het Product aan de Klant is maximaal 7 weken (Nederland). Sommige producten hebben een langere levertijd:
Linoleum – 8 weken
Classic Max – 8 weken
Mesh Classic Max – 8 weken,
tenzij een kortere periode is aangegeven in de beschrijving van het Product of bij het plaatsen van de Bestelling. Het begin van de levering van het Product aan de Klant telt als volgt:

Nederland: [email protected]

Als de klant een klacht over transportschade niet binnen de gestelde termijn meldt, verliest de klant het recht op schadevergoeding vanwege transportschade.

5.4.1. Als de klant de betaalwijze selecteert via bankoverschrijving, elektronische betaling of betaalkaart – vanaf de datum van creditering van de bankrekening of vereffeningsrekening van de verkoper.

5.5 Vertraging van levering

Als enige vertraging of niet-naleving van onze verplichtingen onder deze voorwaarden het gevolg is van een reden buiten onze redelijke controle, zijn wij niet verantwoordelijk voor dergelijke vertraging of mislukking

6. KLACHT VAN HET PRODUCT/ SCHADE AAN TRANSPORT

6.1. De verkoper is verplicht om de klant een product te leveren zonder gebreken.

6.2. Een klacht kan door de klant worden ingediend, bijvoorbeeld:
in elektronische vorm via e-mail naar het volgende adres:
Nederland: [email protected];

6.3. Het wordt aanbevolen dat de klant in de beschrijving van de klacht: (1) de informatie en omstandigheden die betrekking hebben op het onderwerp van klachten, met name de aard en de datum van het optreden van het defect; (2) een verzoek indienen om het product in overeenstemming te brengen met de verkoopovereenkomst of een verklaring van prijsvermindering; en (3) contactgegevens van de klager – dit zal het behandelen van klachten door de Verkoper vergemakkelijken en versnellen.

6.4. De verkoper zal de klacht van de klant onmiddellijk indienen, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de datum van indiening. Als de klant uitwisseling van goederen gevraagd heeft of verzocht heeft het gebrek te verhelpen legt een verklaring af over de prijsverlaging, het bedrag waarmee de prijs moet worden verminderd, en de verkoper niet reageert op dit verzoek binnen 14 kalenderdagen, wordt ervan uitgegaan dat het verzoek gerechtvaardigd wordt geacht .

6.5. De Klant die de rechten uit hoofde van de garantie uitoefent, is verplicht om het defecte Product af te leveren op het volgende adres: Sofies gate 11, 0170 Oslo, Noorwegen.

6.6. De klant is verplicht om de producten te onderzoeken bij ontvangst van de bestelling. Transportschade wordt op de dag van levering gemeld door de klant aan de vervoerder en aan Noremax. Transportschade die niet werd ontdekt bij levering, zal zo snel mogelijk worden gemeld als een klacht, onder alle omstandigheden binnen zeven (7) dagen na ontvangst van uw levering. Een dergelijke klacht bevat het nummer van uw bestelling, foto’s van de verpakking of het Product en wordt gemaild naar:
Noorwegen [email protected]
Nederland [email protected]
Als de klant een klacht over transportschade niet binnen de gestelde termijn meldt, verliest de klant het recht op schadevergoeding vanwege transportschade.

7. RECHT OM UIT DE OVEREENKOMST TE WORDEN INGETROKKEN
(VOOR VERKOOPSOVEREENKOMSTEN GESLOTEN VANAF 25 DECEMBER 2014)

7.1. Een consument die een overeenkomst op afstand gesloten heeft, kan zich binnen 14 kalenderdagen herroepen zonder opgaaf van reden en zonder kosten.
Belangrijk: Dit is niet van toepassing wanneer een item is gemaakt volgens specifieke instructies. Houd er rekening mee dat in het geval van een retourzending de koper verantwoordelijk is voor alle kosten met betrekking tot de retourzending. Dit is waarschijnlijk aanzienlijk duurder dan de verzendkosten die u hebt betaald om de goederen mee naar huis te nemen. Dit is te wijten aan het feit dat de aanschaf van afzonderlijke vrachtdiensten veel duurder is dan voor degenen die grote vrachtvolumes kopen.
Het product moet goed verpakt worden geretourneerd in dezelfde verpakking waarin het is geleverd of in verpakkingen van gelijkwaardige kwaliteit. Houd er rekening mee dat de koper ervoor verantwoordelijk is dat het product goed genoeg is verpakt om ervoor te zorgen dat het tijdens de vracht niet wordt beschadigd.

7.2. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als gevolg van het gebruik ervan op een manier die verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

7.3. Mogelijke kosten in verband met de terugtrekking van de consument uit het contract, die de consument verplicht is te maken:

7.3.1. Als de consument heeft gekozen voor de methode van levering van het Product anders dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die beschikbaar is in de Online Store, is de Verkoper niet verplicht om de extra kosten die de Verkoper heeft gemaakt terug te betalen.

7.3.2. De consument draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

7.3.3. In het geval dat een Product een dienst is waarvan de uitvoering – op uitdrukkelijk verzoek van de consument – is begonnen vóór het einde van de herroepingstermijn, is de consument die het recht uitoefent om het contract te verlaten na het doen van een dergelijk verzoek, verplicht om de diensten te betalen die zijn voldaan tot de opname. Het betalingsbedrag wordt berekend naar rato van de omvang van de geleverde dienst, rekening houdend met de prijs of de vergoeding zoals overeengekomen in het contract. Als de prijs of vergoeding excessief is, is de basis voor het berekenen van dit bedrag de marktwaarde van de geleverde service.

8. BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERNEMERS

8.1. Dit gedeelte van de voorschriften en de hierin opgenomen bepalingen zijn alleen van toepassing op klanten en servicegebruikers die geen consument zijn.

8.2. De Verkoper heeft het recht om zich terug te trekken uit de verkoopovereenkomst die is gesloten met de Klant die geen consument is binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van zijn sluiting. Terugtrekking uit de verkoopovereenkomst kan in dit geval zonder opgaaf van reden plaatsvinden en geeft geen aanleiding tot claims van de klant die geen consument is ten opzichte van de verkoper.

8.3. In het geval van klanten die geen consumenten zijn, heeft Verkoper het recht om de beschikbare methoden van betaling, zoals de noodzaak om vooruit te betalen, geheel of gedeeltelijk, ongeacht de betaalmethode door de opdrachtgever de verkoopovereenkomst te beperken.

8.4. Met de publicatie door de Verkoper het product vervoerder door te geven aan de klant, die geen consument is van de baten en lasten in verband met het product en het risico van verlies of beschadiging aan het product. In dit geval is de Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, verlies of schade als gevolg van de goedkeuring van het product voor het vervoer tot de release van zijn cliënt en voor vertraging in het vervoer van de zending.

8.5. In het geval van het verzenden van het product met een vervoerder gekozen door de klant die geen consument is, is verplicht om de zending te onderzoeken in de tijd en in de voor zendingen van dit soort aangenomen manier. Als hij vaststelt dat er tijdens het transport verlies of schade aan het Product is geweest, is hij verplicht om alle nodige maatregelen te nemen om de aansprakelijkheid van de vervoerder te bepalen.

8.6. De aansprakelijkheid van de Service Provider / Verkoper ten opzichte van de Client / Klant die geen consument, ongeacht de rechtsgrond, worden beperkt – zowel in een enkele claim, alsook voor eventuele aanspraken in totaal – het bedrag van de betaalde prijs en de levering kosten met betrekking tot de verkoop-overeenkomst, maar niet meer dan tot het bedrag van duizend Euro. De dienstverlener / verkoper aansprakelijk is ten opzichte van de Client / Klant die consument is niet alleen voor typische schade ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor verloren voordelen met betrekking tot de serviceontvanger / klant die geen consument is.

8.7. Geschillen tussen de Reseller / Service Provider en de Client / non-consument van de Klant zal worden onderworpen aan de bevoegde rechter waar Verkoper gevestigd is.

9. SLOTBEPALINGEN

9.1. Overeenkomsten gesloten via de Online Stored die geleverd worden in  Nederland is de Nederlandse taal van toepassing.

9.2. Verandering van voorschriften:

9.2.1. De Service Provider behoudt zich het recht voor om belangrijke wijzigingen aan te brengen in het Reglement, zoals: wetswijzigingen; wijzigingen in betalings- en bezorgmethoden – voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement.

9.2. Dit Reglement sluit niet de bepalingen uit die van kracht zijn in het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft en die het contract met de Dienstverlener / Verkoper sluiten, hetgeen niet contractueel kan worden uitgesloten. De dienstverlener / verkoper garandeert in dit geval de consumentenbescherming die hem wordt verleend op basis van voorschriften die niet contractueel kunnen worden uitgesloten.

NOREMAX NEDERLAND
Treubweg 9-11
1112 BA Diemen
Nederland
www.noremax.nl
[email protected]

NOREMAX AS
Sofies gate 11, 0170 Oslo
www.noremax.com
[email protected]
[email protected]

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.