VIKTIG INFORMATION

1. LEVERANS

 

1.1 Leveranstid

Produkter levereras inom generellt 5-12 arbetsveckor i Sverige, om inte annat avtalats. Beroende på hur försändelsen skickas kan leveransen ta ytterligare 7-14 dagar. Leverans till Storbritannien, Nederländerna och resten av EU tar c:a 5-12 arbetsveckor. Produkterna levereras till kunden inom förväntad leveranstid. Förväntat leveransdatum visas genom spårningslänken. OBS: DHL kan ändra leveransdatum på spårningslänken om oförutsedda händelser inträffar, utan att informera kunden. För större beställningar kan det hända att Noremax inte har kapacitet att producera alla produkter inom förväntad leveranstid. Det samma gäller leveranser från extern leverantör.

1.2 Fraktkostnader

Fraktkostnad baseras huvudsakligen på produkternas vikt och dimensioner. De exakta fraktkostnaderna visas under beställning. OBS: DHL belastar kunden för att förvara försändelsen tills godset levereras. De belastar för varje kalenderdag räknat från dagen försändelsen inte levereras, om detta inte är på grund av fraktfirman. Om kunden inte kontaktar fraktfirman kommer kostnaderna för varje dag godset förvaras att läggas till kundens räkning. DHL: om kunden inte är hemma på leveransdatum kommer försändelsen automatiskt att läggas till leverans dagen efter (om kunden inte har bett om något annat). Om det andra leveransförsöket misslyckas går försändelsen tillbaka till DHL depot och förvaras där i max 5 dagar. Efter detta returneras godset till avsändaren. Om detta sker belastas kunden på nytt för fraktkostnader.

1.3 Vid leverans: KONTROLLERA!

När du mottagit leveransen, vänligen kontrollera noga efter synliga skador på yttre emballage (låt inte en stressad chaufför hindra dig). Alla skador på yttre emballage måste rapporteras till chauffören direkt och antecknas på följesedeln i samband med att denne ber om signatur. Kontakta oss på e-post inom 48 timmar efter leverans. Skador måste därefter dokumenteras med bilder – både med och utan förpackning, och sändas till oss så fort som möjlig men senast inom 5 dagar. Reklamationsformulär med instruktioner finns att hitta nederst på denna sida eller här. Behåll originalemballage tills beslut tagits, i tillfälle reklamerade produkter behöver sändas tillbaka till fabrik för reparation. Vänligen läs punkt 5.1, 5.2 och 6.6 för att ta reda på vad en skriftlig reklamation behöver innehålla.

1.4 Försenad leverans

Om försening eller bristande överensstämmelse av våra förpliktelser med hänsyn till dessa villkor inträffar på grund av orsaker utom vår kontroll är vi inte ansvariga för en sådan försening eller fel. Vi håller oss inte ansvariga för eventuella konsekvenser av förtjänst, följdskador eller indirekt förlust. Du bör därför inte beställa installation av varorna innan du har mottagit och inspekterat dem.

2. BETALNINGSMETODER

 

2.1 Norge

PayPal, Banköverföring (inkl. bankgiro), Stripe (inkl. Visa, Maestro och AmEx)

2.2 Storbritannien

PayPal, Banköverföring, Zettle, Stripe (inkl. Visa, Maestro och AmEx)

2.3 Sverige

PayPal, Banköverföring (inkl. bankgiro), Stripe (inkl. Visa, Maestro och AmEx)

2.4 Tyskland

PayPal, Banköverföring, Stripe (inkl. Visa, Maestro och AmEx), Giropay (via Stripe)
Observera att för beställningar från Schweiz – endast betalningsmetoden banköverföring är tillgänglig.
Beställningar från Österrike – betalningsmetoderna Banköverföring, PayPal och Stripe är tillgängliga.

2.5 Nederländerna

PayPal, banköverföring, Stripe (inkl. Visa, Maestro och AmEx), iDEAL (genom Stripe)

2.6 Frankrike

PayPal, banköverföring, Stripe (inkl. Visa, Maestro och AmEx)
Observera att för beställningar från Schweiz – endast betalningsmetoden banköverföring är tillgänglig.

2.7 Övriga Europa

PayPal, banköverföring, Stripe (inkl. Visa, Maestro och AmEx)
Observera att för beställningar från Schweiz – endast betalningsmetoden banköverföring är tillgänglig.

3. RETUR AV KÖPTA PRODUKTER

 

3.1 Retur

Du har rätt att häva köpet inom 14 dagar efter att du mottagit produkterna, om produkterna är i ursprungligt tillstånd. OBS! Detta gäller enbart standardprodukter som inte är producerade av Noremax.

Vid återbetalning är köparen ansvarig för alla kostnader i samband med retur av varor. Detta är generellt sätt dyrare än fraktkostnaderna som betalades för att få varorna skickade till dig. Orsaken till detta är att köp av individuell frakt är mycket mer kostsam.

OBS! Detta gäller inte om produkten är specialbeställd efter kundens önskemål.

Du kan inte returnera varor om de har blivit producerade specifikt för dig. Detta betyder att alla produkter som är lackerade eller målade inte är återbetalningsbara. Du kan enbart returnera dessa produkter om det är något fel på dem och du inte kan använda de till beskrivet ändamål. När du mottagit betalningsbekräftelse så skickas din order till produktion. Efter detta kan man inte göra några förändringar på beställningen.

4. INSTALLATION OCH UNDERHÅLL

 

4.1 Härdningsprocessen

Med tanke på att våra fronter är handmålade bör det tas extra hänsyn under installation och underhåll av fronterna. OBS: härdningsprocessen kan ta upp till 4 veckor. Lackens motståndskraft mot repor är under denna period extra känslig.

4.2 Korrekt bruk och underhåll av lackerade fronter

Fronterna bör enbart rengöras med en mjuk, fuktig trasa och med milda rengöringsprodukter för målade ytor eller utspädd icke-alkoholhaltig vätska.

Trä-baserade material som MDF absorberar fukt på oskyddade ytor och kanter (t.ex. skadade områden). Innan du använder rengörings- eller underhållsmedel måste du kontrollera att det inte påverkar fronternas färg och ytkvalitet.

Ta bort matfläckar med en gång genom att använda en mjuk trasa eller microfibertrasa.

Fronter i närhet av ugn eller diskmaskin är extra utsatta för de skadliga effekterna av hög temperatur och ånga. Innan du öppnar dörren till en sådan enhet bör du se till att matlagnings- eller rengöringsprogrammet är avslutat. Det är tryggt att vänta 15 minuter innan du öppnar dörren.

Se till att fronterna inte utsätts för direkt, skarpt halogenljus eftersom den höga temperatur som filamentet ger ut kan skada lacken på fronterna.

5. REKLAMERA SKADADE VAROR

5.1 Hur du sänder in en reklamation

Alla reklamationer måste skickas in via e-post till [email protected]. Reklamationsformulär hittar du nederst på denna sida eller här. Om produkten skadades under montering eller rengöring, kommer detta inte att kategoriseras som en reklamation. Samma gäller vid skador eller repor som uppstår efter montering.

Ett reklamationskrav måste innehålla följande:

  • Foton av synliga skador på yttre och inre emballage
  • Foton av synliga skador på produkten
  • Beskrivning av vilka produkter som är skadade (mått på front/sidoplatta)

Vid transportskada behöver detta antecknas på fraktbolagets följesedel och kopia eller foto på fraktsedel sändas in till oss inom 7 arbetsdagar. Om fraktskada rapporteras in senare än detta så förlorar man rätten att reklamera sin produkt.

Noremax produkter skal behandlas varsamt, speciellt under montering – vi rekommenderar alltid att man använder sig av professionella montörer til detta. Om det skulle uppstå repor eller andre skador under montering täcks detta inte av garantin.

Sverige: [email protected]

EU: [email protected]

Norge:[email protected]

England: [email protected]

Vi gör en bedömning av reklamationen och kontaktar dig så fort vi kan.

5.2 Dokumentera skador

Bilder bör tas i naturligt ljus, närbild av skadan samt från c.a 2 meters avstånd, och visa alla skadade sidor. Bilden bör visa hela fronten och tas på både framsida och baksida. Du måste även ta en bild av det skadade emballaget innan du öppnar upp det, detta krävs av fraktfirman för fraktskador. Förklara skriftligen vad som reklameras och varför. Mått på fronter behöver specificeras. Reklamationen måste sändas in till oss inom 7 arbetsdagar och synliga skador måste rapporteras direkt till chauffören vid leverans. Noremax fronter är handgjorda vilket betyder att små skillnader mellan delarna kan förekomma.

5.3 Saknad eller förlorad leverans

Om reklamationen gäller förlorad vara eller försenad leverans från fraktfirman, vänligen kontakta  DHL Freight eller DHL Express (beroende på vilken firma som användes vid frakt).

Vänligen informera Noremax om förseningen är på mer än 7 arbetsdagar.
Vi hålls inte ansvariga för monteringskostnader eller andra yrkesverksammas avgifter på grund av försening, skadade eller förlorade leveranser. Vi är inte ansvariga för förlorad förtjänst på grund av sen, felaktig eller förlorad leverans.
OBS! Fraktfirman levererar produkterna till huset, så nära som möjligt och så långt vägen är farbar. Produkterna levereras enbart till första dörr på markplan.

Om leveransen är försenad, vänligen kontakta fraktfirman direkt:

DHL Freight: 077-134 53 45

DHL Express: 077 140 03 45

DB Schenker customer service: Sverige: +46 585 101 30 Norge: +47 227 27 500

5.4 Skadade varor

Om levererade fronter har blivit skadade är Noremax förpliktade att leverera nya produkter eller, om möjligt reparera de förstörda. På detta stadiet kan inte kunden dra sig ur/häva köpet eller kräva återbetalning. Vi accepterar inte ansvar för eventuella följdskador av förtjänst eller indirekt förlust. Du bör därför inte avtala montering av fronter innan du har mottagit och undersökt dem. Reklamation av skadade fronter som redan är monterade godkänns ej, därav är det av stor vikt att fronter undersöks ordentligt innan montering. 

6. GARANTI

6.1 Garantirätt

Alla produkter täcks av garanti. För produkter som inte är tillverkade av Noremax gäller producentens villkor för garanti. I alla tillfällen gäller leverantören Noremax garanti för varor från externa leverantörer. Enligt köplagen har du rätt till 2 års garanti på alla våra produkter. För att garantin ska vara giltig måste det framvisas köpsbevis som dokumenterar att produkten har köpts av Noremax. Garantin täcker inte produkter som förvarats, monterats eller använts fel. I tillägg till detta gäller inte garantin om det gjorts ändringar på produkten, om produkten missbrukats eller rengjorts i strid mot underhållsmanualen.

OBS: Garantivillkoren följer installations- och underhållsanvisningen för de köpta produkterna. Se punkten om INSTALLATION OCH UNDERHÅLL.

Garantin är giltig om ett produktionsfel eller ett misstag har inträffat och det har godkänts av Noremax reklamationsavdelning. Ersättningsprodukten/ersättningsprodukterna sänds till kund utan kostnad.

Lackerade fronter behandlas med två-komponentssyrehärdat lack från Akzo Nobel. Vid val av fronter i heltäckande färg, är det viktigt att vara uppmärksam på att färgen hämtas ut på recept för färgmatchning. Slutresultatet beror i huvudsak på material och applikationsmetod men även vilket material som används i förhållande till nyans och glans. D.v.s.att Noremax fronter inte nödvändigtvis kommer att vara identiska med andra ytor målade med en annan produkt i samma färg.

7. LAG OCH JURISDIKTION

 

Detta juridiska tillkännagivande styrs av och tolkas i samklang med Svensk lag. Eventuella meningsskiljaktigheter som uppstår i förbindelse med detta juridiska meddelande följer exklusiv jurisdiktion för Sverige.

VILLKOR

Nätbutiken www.noremax.com försäkrar konsumenträttigheter. Konsumenten kan inte avvika från rättigheterna han har genom konsumentköplagen. Bestämmelser av kontrakt som är mindre fördelaktiga för konsumenten än bestämmelserna i konsumentköplagen är ogiltiga, och bestämmelserna i konsumentköplagen gäller istället. Bestämmelserna i dessa föreskrifter har därför inte som syfte att utesluta eller begränsa konsumenträttigheter som ges under obligatoriska bestämmelser, och alla tvivel bör tolkas till fördel för konsumenten. Vid eventuellt bristfällig överensstämmelse med bestämmelserna i dessa föreskrifter med ovan nämnda bestämmelser prioriteras dessa bestämmelser och är ålagda att användas.

1. GENERELLA VILLKOR

1.1. Nätbutiken som finns tillgänglig på internetadress www.noremax.com (som “Nätbutik”) drivs av ett aktiebolag NOREMAX AS registrerat i Brønnøysundregistret, med adress: Sofies gate 11, 0170 Oslo, organisationsnummer: 996 808 289, e-postadress: [email protected] (härefter hänvisad till som «tjänsteleverantör», «säljare» eller «administrator»).

1.2. Dessa föreskrifter är riktade mot både konsumenter och entreprenörer som använder nätbutiken, med mindre föreskrifterna anger annat, och är enbart riktade mot konsumenter eller entreprenörer.

1.3. Ledaren av personuppgifter som behandlas i nätbutiken i förbindese med genomförande av bestämmelserna i dessa föreskrifter är säljaren. Personuppgifter behandlas för ändamål inom ramen och på grundlag av principerna och principerna som är angivna i integritetspolicyn som är publicerad på nätbutikens hemsida (härefter «Integritetspolicy»). Integritetspolicyn innehåller huvudsakligen regler för behandling av personuppgifter av nätbutikens administrator, inklusive principerna, målen och omfattningen av behandlingen av personuppgifter och de involverades rättigheter, samt information om bruk av informationskapslar och analytiska instrument. Bruk av nätbutiken, inklusive köp, är frivilligt. Med hänsyn till hantering av personuppgifter tillhörande användaren av nätbutiken är tjänsten eller klienten frivillig, med förbehåll för undantagen i integritetspolicyn.

1.4. Definitioner:

1.4.1. ARBETSDAG – en dag från måndag till fredag, med undantag av helgdagar.

1.4.2. REGISTRERINGSSCHEMA – ett schema som är tillgängligt i nätbutiken, som du kan använda för att upprätta ett konto.

1.4.3. ORDERSCHEMA – en elektronisk tjänst – ett interaktivt schema som är tillgängligt i nätbutiken, vilket gör det möjligt att lägga in en beställning, huvudsakligen genom att lägga till produkter i den elektroniska varukorgen. Tjänsten fastställer villkoren i försäljningsavtalet, inklusive leverans- och betalningssätt.
KUND – (1) en fysisk person med full myndighet, och vid de tillfällen som anges av den generellt tillämpliga som en fysisk person som styr den juridiska jurisdiktionen; (2) juridisk person; eller (3) en organisationsenhet utan juridisk personlighet som ger juridisk kapacitet till juridisk kapacitet; som har tecknat eller har som hänsikt att teckna ett köpsavtal med säljaren.

1.4.4. Civil Code – Civil Code Law of 23 April 1964 (OJ 1964 No. 16, item 93, as amended..).

1.4.5. KONTO – en elektronisk tjänst, angivet av ett individuellt namn (användarnamn) och lösenord tillhörande klienten, sett av resurser hos IT-systemleverantören, innefattande data som är samlad och definierad av tjänsteinformationen som följer kundordrar i butiken.

1.4.6. NYHETSBREV – en elektronisk tjänst – elektronisk distributionstjänst från tjänsteleverantören via e-post, som alla mottagande användare automatisk mottar av leverantören, med upprepat innehåll efter utgåvor av nyhetsbrevet, med information om produkter, nyheter och kampanjer i nätbutiken.

1.4.7. PRODUKT – tillgänglig i nätbutiken för det förflyttningsbara objektet i köpsavtalet mellan kunden och förhandlaren.

1.4.8. KRAV– dessa regler finns i nätbutiken.

1.4.9. NÄTBUTIK – tjänsteleverantörens nätbutik som finns tillgänglig på www.noremax.com.

1.4.10. SÄLJARE; tjänsteleverantör – ett aktiebolag NOREMAX AS som är registrerat i Brønnøysundregistret, med adress: Sofies gate 11, 0170 Oslo, organisationsnummer: 996 808 289, e-post: [email protected] (härefter hänvisad till som «tjänsteleverantör», «säljare» eller «administrator»).

1.4.11. FÖRSÄLJNINGSAVTAL – ett kontrakt tecknat för försäljning av produkt eller tecknat mellan kund och säljare via nätbutiken.

1.4.12. ELEKTRONISK TJÄNST – en tjänst levererad elektroniskt av tjänsteleverantören till kunden via nätbutiken.

1.4.13. Tjänstemottagare – (1) en fysisk person med full myndighet, och vid de tillfällen som anges av den generellt tillämpliga som en fysisk person med begränsad juridisk kapacitet; (2) juridisk person; eller (3) en organisationsenhet utan juridisk personlighet som ger juridisk kapacitet och som använder den elektroniska tjänsten eller planerar att användan den.

1.4.14. KONSUMENTRÄTTIGHETER ACT, ACT – (.. OJ 2014 pos. 827, as amended) Law of 30 May 2014. Consumer rights

1.4.15. ORDER – deklaration av beställningsschema som leder direkt till försäljningsavtalet, som erbjuds med försäljning och avsikt.

2. ELEKTRONISKA TJÄNSTER I NÄTBUTIK

2.1. Följande elektroniska tjänster är tillgängliga i nätbutiken: konto, orderschema och nyhetsbrev.

2.1.1. Konto – bruk av konto är möjligt efter tre konsekutiva steg av kunden – (1) fylla i registreringsschema, (2) klicka på “upprätta konto” och (3) en bekräftelse av samtycke till att öppna konto genom att klicka på bekräftningslänk som automatiskt sänds till angiven e-postadress. Registreringsschemat kräver följande information om tjänstemottagare: namn/firmanamn, adress (gata, husnummer/lägenhetsnummer, postnummer, ort, land), e-postadress, telefonnummer och lösenord. Vid tillfällen där kunden inte är konsument är det även nödvändigt att ange firmanamn och organisationsnummer.

2.1.1.1. Det elektroniska kontot erbjuds utan kostnader under obegränsad tid. Kunden har möjlighet att på vilken som helst tidspunkt och med vilken som helst orsak radera kontot genom att sända en förfrågan till den aktuella tjänsteleverantören, i detta fall via e-post till: [email protected] eller skriftligt till följande adress: Regeringsgatan 77, 111 39 Stockholm Sverige

2.1.2. Orderschema – användandet av orderschemat startar när kunden har lagt till den första produkten i den elektroniska varukorgen i nätbutiken. Inlämning av order efter utförande av kund inkluderar de två följande stegen – (1) fullför orderschemat och (2) klicka på «Bekräfta köpet» i nätbutiken. Efter detta är det möjligt att ändra ingångsdatan (måste anges på grundlag av visade meddelanden och information tillgänglig på nätbutikens hemsida). På orderschemat är det nödvändigt att ange följande kunddetaljer: namn/firmanamn, adress (gata, husnummer/lägenhetsnummer, postnummer, ort, land), e-postadress, telefonnummer och information rörande köpsavtal, produkt(er), antal produkter, plats och form för produktleverans samt betalningsmetod. Vid tillfällen där kunden inte är konsument är det även nödvändigt att ange firmanamn och organisationsnummer.

2.1.2.1. Tjänsten med det elektroniska orderschemat är kostnadsfri, genomförs endast en gång och avslutas när ordern är lagd via denna tjänst, eller när ordern inte längre ligger under order på ordersidan.

2.1.3. Nyhetsbrev – bruk av nyhetsbrev äger rum när e-postadressen står skriven vid “Nyhetsbrev”-knappen som är synlig på nätbutikens hemsida, till vilken ytterligare utgåvor av nyhetsbrev skal sändas, och rutan med «Prenumerera» är avbockad. Kunden kan prenumerera på nyhetsbrev genom att bocka av rutan när kontot upprättas. När kontot har upprättats prenumererar kunden på nyhetsbrevet.

2.1.3.1. Den elektroniska nyhetsbrevstjänsten är kostnadsfri på obegränsad tid. Tjänstemottagaren har möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet på vilken som helst tidspunkt och utan förklaring genom att sända en förfrågan till tjänsteleverantören, via e-post till följande adress: [email protected] eller skriftligt till:Regeringsgatan 77,

111 39 Stockholm Sverige.

2.2. Tekniska krav som krävs för att kommunicera med IT-systemet som används av tjänsteleverantören: (1) en dator, bärbar dator eller annan multimediaenhet med tillgång till Internet; (2) tillgång till elektronisk post; (3) Nätläsare: Mozilla Firefox version 17.0 eller nyare, Internet Explorer version 10.0 eller nyare, Opera version 12.0 eller nyare, Google Chrome version 23.0 eller nyare, Safari version 5.0 eller nyare, Microsoft Edge version 25.10586.0.0 eller nyare; (4) rekommenderad minsta skärmupplösning: 1024×768; (5) aktivera informationskapslar och JavaScript-stöd i nätläsaren.

2.3. Tjänsteanvändaren är förpliktad att använda nätbutiken på ett sätt som följer lagen och god moral, med respekt för integritet, upphovsrätt och immateriella rättigheter hos tjänsteleverantören och tredje part. Mottagaren måste skriva in data som stämmer överens med den aktuella statusen. Det är förbjudet för mottagaren att ange olagligt innehåll.

3. VILLKOR FÖR SLUTSATS AV FÖRSÄLJNINGSAVTAL

3.1. Villkor för försäljningsavtal mellan kund och säljare äger rum efter att kunden har lagt in en order genom att använda orderschemat i nätbutiken, under överensstämmelse med punkt 2.1.2 i föreskrifterna.

3.2. Produktpriset som visas på nätbutikens hemsida är angivet i Svenska Kronor och inkluderar moms. Det totala priset, inklusive moms för produkten som är ämne för beställningen, samt leveranskostnader (inklusive kostnader för transport, leverans och posttjänster) och andra kostnader blir kunden förpliktad att betala. Kunden blir varse om denna förpliktelse på nätbutikens sidor vid beställning, bland annat när kunden binds av försäljningsavtalet.

3.3. Proceduren för slutsats av försäljningsavtal i nätbutiken vid bruk av orderschema.

3.3.1. Slutsats av försäljningsavtal mellan kund och säljare äger rum när kunden har lagt in en order genom att använda orderschemat i nätbutiken, under överensstämmelse med punkt 2.1.2 i föreskrifterna.

3.3.2. Efter att ordern är lagd bekräftar och accepterar samtidigt säljaren genomförandet av beställningen. Bekräftelse på mottagen beställning och godkännande för genomförande sker genom att säljaren sänder relevant e-post till kunden, som specificeras när ordern är lagd och som minst deklarerar säljarens bekräftelse av ordern, och innehåller tillgång till förverkligande och bekräftelse på köpsavtalet. Efter att kunden mottagit ovannämnd e-post kommer ett försäljningsavtal att uppstå mellan kund och säljare.

3.4. Konsolidering, säkerhet och kundproducerande köpsavtal sker genom (1) bestämmelsen av dessa föreskrifterna angående nätbutiken, och (2) försändelse av e-post till kunden enligt punkt 3.3.2. i föreskrifterna. Innehållet i försäljningsavtalet är också registrerat och säkrat i IT-systemet för säljarens nätbutik.

4. METODER OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1. Säljaren erbjuder kunden följande betalningsmetoder under försäljningsavtalet:

4.1.1. Betalning genom banköverföring till säljarens bankkonto.

4.1.2. Elektronisk betalning och kreditkort via tjänsten PayPal.com – alla gällande betalningsmetoder är specificerade på nätbutikens sida med information gällande betalningsmetoder och på hemsidan www.paypal.com/no.

4.1.2.1. Avräkning av transaktioner med elektroniska betalningar och betalkort utförs enligt kundens val via paypal.com. Tjänsten för elektroniska betalningar och betalkort utgörs av:

4.1.2.1.1. PayPal.com – PayPal (Europe) S.a.r. & Cie, S.C.A., 4th floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

4.1.2.1.2. Ideal – Nederländerna.

4.1.2.1.3. Visa / Mastercard – alla länder.

4.2. Betalning:

4.2.1. Om kunden väljer betalning via banköverföring, elektronisk betalning eller betalning med kreditkort, är kunden förpliktad att betala inom 7 kalenderdagar från datumet för försäljningsavtalet.

5. KOSTNADER, METODER OCH LEVERANSTID

5.1. Leverans av produkter är tillgängligt på Europas territorium.

5.2. Leverans av produkt till kund gäller med mindre försäljningsavtalet antyder annat. Leverans av produkt (inklusive kostnader för transport, leverans och postbudtjänst) är fastställd på nätbutikens hemsida, under sidan med information om leveranskostnader och vid placering av order då kunden binds av försäljningsavtalet.

5.3. Säljaren erbjuder kunden följande metoder för produktleverans:

5.3.1. Postpaket.

5.3.2. Frakt.

5.4. Leveranstiden för kundens produkt är c:a 10 veckor i England och Nederländerna, och c:a 7-9 veckor i Norge och c:a 8-12 veckor för standard design till Sverige, om inte en längre tidsperiod anges när ordern genomförs. Startdatum för leveranstid till kunden beräknas enligt följande:

5.4.1. Om kunden väljer betalningsmetod via banköverföring, elektronisk betalning eller betalkort beräknas startdatum för leveranstid från det datum som köparen får en betalningsbekräftelse.

6. REKLAMERA PRODUKT/SKADOR UNDER FRAKT

6.1. Säljaren åläggs att leverera en produkt till kunden utan defekter.

6.2. Reklamation kan sändas in av kund, exempelvis genom ett elektronisk schema via e-post till följande adresser:

Sverige: [email protected]

Norge: [email protected]

England: [email protected];

Andra EU-länder: [email protected]

6.3. Det rekommenderas att kunden bifogar beskrivning av klagomålet: (1) informationen och omständigheterna relaterade till klagomålet, specifikt typ och datum då defekten uppstod; (2) skicka en begäran om att hantera reklamationen i enlighet med försäljningsavtalet eller om en reduktion eller annullering av försäljningsavtalet; och (3) kontaktinformation till den som sänder in klagomålet – detta kommer förenkla och påskynda hanteringen av reklamationen från säljarens sida. Observera att defekt vara som ska sändas i retur, skal förpackas i originalemballage.

6.4. Säljaren registrerar kundens klagomål omgående men senast 14 kalenderdagar efter det datum som klagomålet blev inskickat. Om kunden har bett säljaren att byta varor, returnera eller ge prisreduktion och säljaren inte svarar på denna förfrågan inom 14 kalenderdagar, antas det att förfrågan anses som berättigad.

6.5. Kunden som utövar rättigheterna under garantin åläggs att leverera de defekta produkterna till följande adress: Sofies gate 11, 0170 Oslo, Norge.

6.6. Kunden åläggs att undersöka produkten vid mottagandet. Transportskador rapporteras av kunden till fraktfirman och Noremax samma dag ordern mottas. Transportskador som inte uppdagades eller inte kunde uppdagas under leverans måste rapporteras snarast som reklamation, under alla omständigheter inom sju (7) dagar efter mottagande av varor. En sådan reklamation skal innehålla ordernummer, bilder av förpackning och produkt, samt beskrivning (mått) av produkt,  och skickas på e-post till:

Sverige: [email protected]

Norge: [email protected]

England: [email protected]

Andra EU-länder: [email protected]

Om kunden inte rapporterar klagomål om transportskada inom den bestämda perioden förlorar kunden rätten till kompensation eller ersättning av vara.

7. RÄTT ATT DRA SIG UR AVTALET
(FÖR FÖRSÄLJNINGSAVTAL SLUTNA FRÅN OCH MED 25:E DECEMBER 2014)

7.1. En konsument som har distansavtal kan återkalla avtalet inom 14 kalenderdagar utan att ange orsak och utan kostnad. Viktigt: detta gäller inte när ett element upprättats enligt specifika instruktioner. Var uppmärksam på att vid tillfällen av returförsändelse är köparen ansvarig för att alla kostnader knutna till returförsändelsen. Detta är betydligt dyrare än fraktkostnaderna som betalats för att få varorna levererade hem, vilket beror på att köp av individuella frakttjänster är mycket dyrare än köp av stora fraktvolymer. Produkten ska vara väl inpackad och returneras i samma emballage med motsvarande kvalitet. Var uppmärksam på att köparen är ansvarig för att produkten är inpackad bra nog för att försäkra att den inte skadas under frakt.

7.2. Konsumenten är ansvarig för avskrivning av produkten, till följd av användande på ett sätt som överstiger det nödvändiga för att bestämma typ, egenskaper och drift av produkten.

7.3. Möjliga kostnader knutna till konsumentens annullering av kontraktet, vilka kunden åläggs:

7.3.1. Om konsumenten har valt annan än den billigaste standardmetoden tillgänglig i nätbutiken för leverans av produkten är inte säljaren skyldig att återbetala tilläggskostnaderna som påföres.

7.3.2. Konsumenten täcker direktkostnaden för retur av produkten.

7.3.3. Vid tillfälle av att en produkt är en tjänst som påbörjades när konsumenten bad om den har konsumenten rätt att dra sig ur kontraktet innan slutet på tillbakadragningsperioden, men skyldig att betala för tjänsterna som utfördes vid registrering. Betalningsbeloppet beräknas enligt tjänstens omfattning och tar hänsyn till pris eller återbetalning som avtalat i kontraktet. Om priset eller återbetalningen är överdrivet, är grundlaget för beräkning av detta belopp marknadsvärdet av den erbjudna tjänsten.

8. BESTÄMMELSER ANGÅENDE ENTREPRENÖRER

8.1. Denna del av föreskrifterna och bestämmelserna de innehåller gäller enbart kunder och tjänstebrukare som inte är konsumenter.

8.2. Säljaren har rätt att dra sig ur försäljningsavtalet som beslutats med kunden som inte är konsument inom 14 kalenderdagar från och med dagen det beslutades. Återkallande av försäljningsavtal kan i detta tillfälle äga rum utan att ange orsak och ger inte rätt till ersättningskrav för kunden som inte är konsument.

8.3. Vid tillfälle där kunden inte är konsument har säljaren rätt att begränsa tillgängliga betalningsmetoder, innebärande att kunden måste betala hela eller del av summan på förhand, oberoende av kundens betalningsmetod och det som fastställts i försäljningsavtalet.

8.4. Med publicering från säljaren för att överföra produktbäraren till kunden, som inte är fördelaktig konsument, och belastning knuten till produkten samt risk för förlust eller skada på produkten är inte säljaren ansvarig för skada, förlust eller skada till följd av transport eller för försenad transport.

8.5. Vid transportförsändelse av produkt till kund som inte är konsument är kunden skyldig att undersöka försändelsen i tid och på det sätt som är beslutat för överföringar av denna typ. Om den behörige konstaterar att förlust eller skada på produkten har uppstått under transport är den behörige skyldig att genomföra alla nödvändiga åtgärder för att fastställa transportörens ansvar.

8.6. Ansvaret för tjänsteleverantörens/säljarens relation till kunden/kund som inte är konsument är oberoende av det juridiska grundlaget. Detta både vid ett enkelt krav och för vilka som helst krav totalt sett – beloppet av det betalade priset och kostnader för leverans med hänsyn till försäljningsavtalet, men inte mer än upp till tiotusen (10.000) kronor. Tjänsteleverantören/säljaren är ansvarig gentemot kunden/kund som inte är ansvarig för vanlig skada när avtalet tecknas och inte är ansvarig för förlorade fördelar med hänsyn till tjänstemottagare/kund som inte är konsument.

8.7. Oenigheter mellan förhandlaren/tjänsteleverantören och kunden/kund som inte är konsument skickas till den kompetenta instansen för säljaren/tjänsteleverantören.

9. SLUTLIGA BESTÄMMELSER

9.1. Avtal tecknade via nätbutiken ingås i Norge.

9.2. Ändring av föreskrifter:

9.2.1. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att göra viktiga ändringar i föreskrifterna, vilket innebär: ändringar i lagen; ändringar i betalnings- och leveransmetoder – till den grad dessa ändringar påverkar genomförande av bestämmelserna i dessa föreskrifter.

9.2.2. I slutsatsen på grundlag av dessa föreskrifter ingås avtal av annan typ än den löpande ordern (t.ex. köpeavtal). Ändringar i regelverket påverkar inte på något som helst sätt rättigheterna tillhörande kunden/kunder som är konsumenter innan införandet av ändringar i föreskrifterna träder i kraft. Ändringar i föreskrifterna har inte inverkan på ordrer som redan är lagda och försäljningsavtal som är tecknade eller genomförda.

9.3. Dessa föreskrifter utesluter inte gällande bestämmelser i landet där konsumenten har sitt uppehälle, när konsumenten tecknar kontrakt med tjänsteleverantör/säljare som inte kan uteslutas kontraktsmässigt. Vid detta tillfälle garanterar tjänsteleverantören/säljaren konsumentskydd som ges på grundlag av regler som inte kan uteslutas kontraktsmässigt.

NOREMAX AS Filial
Regeringsgatan 77, 111 39 Stockholm Sverige.
noremax.com

Sverige: [email protected]
Norge: [email protected]
England: [email protected]

Andra EU- länder: [email protected]

Updating…
  • Inga produkter i varukorgen.